Treating my Erika to a Gelato at Bono. (at Bono Artisanal Gelato, Sm Megamall)