Thought via Path


Ang labo naman ng #becarefulwithmyheart. Wala kang marinig na dialogue sa lakas ng background music. Kainis! – Read on Path.